Logowanie Rejestracja O firmie Jak kupować Pomoc Wyszukaj Kontakt

Często zadawane pytania.

Prosimy o uważne podawania danych adresowych. Przesyłki niedoreczone z powodu podanie nieprawidłowych bądź niepełnych danych wracają do nadawcy co wiąże się z dodatkowymi kosztami.
Prosimy w miarę możliwości o sprawdzanie paczek przy doręczycielach.

W związku z wprowadzeniem od dnia 1 luty 2017 podwyżki opłat pocztowych przez Pocztę Polską informujemy że opłata za przesyłkę priorytetową poleconą wynosi 9,5 pln a za przesyłkę ekonomiczną poleconą wynosi 7 zł. Na niektórych ofertach może występować stary cennik, za co bardzo przepraszamy, postaramy się zaktualizować wszelkie informacje jak najszybciej.

Koszty wysyłki.
 
Niezależnie od ilości zakupionych przedmiotów za wysyłkę płacisz tylko raz.

List polecony ekonomiczny kosztuje 7.00 zł. /wpłata na konto bankowe/ przesyłki realizuje POCZTA POLSKA
List polecony priorytetowy kosztuje 9.50 zł. /wpłata na konto bankoweprzesyłki realizuje POCZTA POLSKA
PRZESYŁKA POBRANIOWA Kurierska kosztuje 15 zł /płatność przy odbiorze przesyłki/ przesyłki realizuje FIRMA KURIERSKA  DPD
 
Jeżeli zrobisz zakupy za minimum 99.00 zł, wyślemy przesyłkę na nasz koszt. Oferta ważna tylko przy wyborze formy płatności: wpłata na konto

Żeby zrobić zakupy nie trzeba się rejestrować.
Wysyłka do 24 godzin od momentu zaksięgowania wpłaty. /o ile w opisie nie jest podany inny termin realizacji/
Jeżeli zrobisz zakupy za minimum 99.00 zł, wyślemy przesyłkę na nasz koszt /przy wpłacie na konto/ listem bądź paczką poleconą ekonomiczną /przesyłki realizuje POCZTA POLSKA/
 
Żeby zrobić zakupy nie trzeba się rejestrować.
Wysyłka do 24 godzin od momentu zaksięgowania wpłaty. /chyba że w opisie przedmiotu podana jest inny czas realizacji/
Jeżeli zrobisz zakupy za minimum 99.00 zł, wyślemy przesyłkę na nasz koszt /przy wpłacie na konto/ listem bądź paczką poleconą ekonomiczną
Towar dostęony na zamówienie jest wysyłany od 5 do 8 dni roboczych.

Tel kom. 785396745 /OD 8 DO 15/
Adres email sklep@crazydiamond.pl
Adres email do składania reklamacji i zwrotów: crazydiamondpl@gmail.com

Telefoniczne przyjmowanie zamówień: Tel kom. 785396745 /OD 7 DO 14 PON-PIĄ/

Masz prawo zwrócić zakupione przedmioty do 14 dni od daty ich otrzymania bez podania przyczyny
 
Kupujący dokonując zakupu  upoważnia jednocześnie sprzedającego do dokonania opłaty w jego imieniu za usługę doręczenia przesyłki pocztowej przez Pocztę Polską. 

Dane do przelewu:


Konto: 86 7999 9995 0652 4094 5104 0001

CRAZYDIAMONDPL LTD
   

 

Tel. 785396745
ADRES DO ZWROTÓW:
Crazydiamond
Agencja Pocztowa

Wybickiego 3a
31-261 kraków
 

 

 PROCEDURA REKLAMACYJNA/ZWROTNA

W przypadku braku bądź uszkodzenia towaru napisz maila z tytułem REKLAMACJA na adres: crazydiamondpl@gmail.com
W treści maila krótko opisz problem i załącz zdjęcie uszkodzeń
 
Towar odeślij na adres:

Crazydiamond
Agencja Pocztowa
Wybickiego 3a
31-261 kraków

NA KOPERCIE KONIECZNIE DOPISZ: REKLAMACJA lub ZWROT

Po rozpatrzeniu reklamacji zwrócimy poniesione koszty na podany numer konta

 5. REKLAMACJE
1.  Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
2.  W przypadku stwierdzenia wady, Zamawiający może skorzystać z rękojmi i złożyć reklamację lub skorzystać z gwarancji zgodnie z umową gwarancyjną.
3.  Reklamacja powinna być złożona na piśmie na Adres korespondencyjny Sprzedawcy i powinna zawierać co najmniej oznaczenie Zamawiającego, w tym jego imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefoniczny, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres siedziby oraz dane kontaktowe osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją oraz opis wady będącej podstawą złożenia reklamacji.
4.  Sprzedy.awca rozpatrzy reklamację niezwłocznie jednak nie później niż w terminie do 14 dni od jej otrzymania i o rezultacie rozpatrzenia reklamacji zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w reklamacji.


         6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1.  Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
2.  Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór dostarcza Sprzedawca, jednak nie jest to obowiązkowe. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia na Adres korespondencyjny Sprzedawcy przed jego upływem.
3.  Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
4.  Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez
niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
5.  Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
6.  Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7.  Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
8.  Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
9.  Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. W przypadku gdy ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą, wówczas ponoszony przez Konsumenta koszt zwrotu rzeczy jest równy kosztowi dostawy tej rzeczy do Konsumenta.
10.  Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
11.  Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:  a) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;  b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;  c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;  d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;  e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;  f) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;  g) w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;  h) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;  i) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;  j) zawartej w drodze aukcji publicznej;  k) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 
PROSIMY O DOŁĄCZENIE PARAGONU DO ZWROTU
PROSIMY O ODESŁANIE RZECZY W TAKIM STANIE W JAKIM JE PĄŃSTWO OTRZYMALI

Formularz Odstąpienia od umowy powinien zawierać nastepujące informacje:

Miejscowość, data
Imię i nazwisko Konsumenta: Adres konsumenta: 

Adresat:

Crazydiamond
Agencja Pocztowa
Wybickiego 3a
31-261 kraków
  FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ  (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)  
Ja, niżej podpisany, niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:
1.....................................
2.....................................
3.....................................

Numer konta bankowego do zwrotu wpłaty
Data zawarcia umowy:
Data odbioru:
Podpis Konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


© 2012-2014 Crazy Diamond : Wszelkie Prawa zastrzeżone. All Rights Reserved.
Oprogramowanie KQS.store | Realizacja: AWESO.pl